проблясък

проблясък
същ. - искра, лъч, светлина, блясък
същ. - просветление, прояснение, озарение
същ. - надежда, упование
същ. - проява, проявление
същ. - блещукане, проблясване
същ. - мъждукане

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • блещукане — същ. бляскане, светлеене, проблясък, светлина, мъждукане, мъждеене същ. примигване, трепкаща светлина същ. лъч същ. проблясване, блясък същ. святкане, искрене, излъчване …   Български синонимен речник

  • блясък — същ. лъскавина, сияние, лъч, светлина същ. красота, великолепие, разкош, тържество, празненство, слава, величие същ. блещукане, проблясване, проблясък същ. бляскане, пламване, искрене същ. пищност, лукс, тържественост, помпозност същ …   Български синонимен речник

  • вътрешно чувство — словосъч. интуиция, прозрение, вътрешен глас, проблясък, предусет …   Български синонимен речник

  • интуиция — същ. непосредствено възприятие, прозрение, проблясък, усет, предусет, вътрешно чувство, подсъзнание, предчувствие, догадка, инстинкт …   Български синонимен речник

  • искра — същ. блясък, проблясък, светлина, огън, пламък, светило същ. пламване, лумване, бляскане, святкане, мълния …   Български синонимен речник

  • лъч — същ. светлина, блясък, отражение, проблясък, сияние същ. мъждукане, блещукане …   Български синонимен речник

  • мъждеене — същ. мъждукане, проблясък, блещукане, мержелеене същ. примигване, трепкаща светлина …   Български синонимен речник

  • мъждукане — същ. блещукане, мъждеене, примигване, трепкаща светлина същ. проблясък, лъч …   Български синонимен речник

  • предусещане — същ. предчувствие, предугаждане, предвиждане, догаждане, прозрение, проблясък, интуиция, предусет същ. предвидливост …   Български синонимен речник

  • предчувствие — същ. предусещане, предугаждане, предвиждане, догаждане, прозрение, проблясък, интуиция, предусет същ. знамение, предвестие, предсказание същ. предвидливост същ. предсказване, пророкуване, предричане, прогноза …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”